Aberto o prazo de alegacións ao parque eólico Serra da Lagoa en Baralla


Aberto o prazo de alegación sao parque eólico Serra da Lagoa en Baralla
Prazo: 30 días hábiles (a contar desde o día seguinte da súa publicación 20/06/2013)
Resolución do 17 de abril de 2013, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria en Lugo, pola que se someten a información pública para autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución, declaración de utilidade pública, en concreto, así como inclusión no réxime especial de produción de enerxía eléctrica e aprobación do seu estudo de impacto ambiental e do correspondente proxecto sectorial de incidencia supra municipal, as instalacións relativas ao parque eólico “Serra da Lagoa” (Exp.: LU-11/137-EOL).


Enlace o BOP onde se publica a resolución, incluido a relación de afectados

Mapa de elaboración propia a partir dos datos publicados, pode que non coincida exactamente.

Ver Area de Desenvolvemento Eólico: Serra da Lagoa en un mapa máis grande

Vista Panorámica no Google earth

Comentarios

Entradas populares

LISTAS ELECCIONS LOCAIS CONCELLO DE BARALLA 24M 2015

Una piedra que se encontró en Baralla hace 20 años es un hacha del neolítico