Aberto o prazo de alegacións ao parque eólico Serra da Lagoa en Baralla


Aberto o prazo de alegación sao parque eólico Serra da Lagoa en Baralla
Prazo: 30 días hábiles (a contar desde o día seguinte da súa publicación 20/06/2013)
Resolución do 17 de abril de 2013, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria en Lugo, pola que se someten a información pública para autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución, declaración de utilidade pública, en concreto, así como inclusión no réxime especial de produción de enerxía eléctrica e aprobación do seu estudo de impacto ambiental e do correspondente proxecto sectorial de incidencia supra municipal, as instalacións relativas ao parque eólico “Serra da Lagoa” (Exp.: LU-11/137-EOL).


Enlace o BOP onde se publica a resolución, incluido a relación de afectados

Mapa de elaboración propia a partir dos datos publicados, pode que non coincida exactamente.

Ver Area de Desenvolvemento Eólico: Serra da Lagoa en un mapa máis grande

Vista Panorámica no Google earth

Comentarios

Entradas populares

LISTAS ELECCIONS LOCAIS CONCELLO DE BARALLA 24M 2015